Undervisere har ophavsret

Undervisere, der laver deres eget e-læringsmateriale, har normalt ophavsret til det. Det gælder, uanset om der er tale om tekst, billeder, musik, film eller andet.

Ophavsrettens omfang

Man får ophavsretten helt automatisk, så snart man har skabt materialet. Det er ikke nødvendigt at sætte ©-tegn på materialet.

Se mere om, hvad der er ophavsret til, i Ophavsret for begyndere kapitel 3.

Hvis ens e-læringsmateriale både indeholder noget, man selv har skabt, og noget, der stammer fra andre, har man selv ophavsretten til det, man selv har lavet, mens de andre har ophavsret til det, der stammer fra dem. Som eksempel kan nævnes et digitalt kompendium, man selv har skrevet teksten til, men som også indeholder fotografier, man har fundet på nettet. Selvom man selv har ophavsretten til teksten, må man kun bruge materialet i e-læringssammenhæng, hvis der er styr på det juridiske omkring billederne.

Ophavsret – og hvad så?

Det, at man har ophavsret til sit eget materiale betyder, at andre som udgangspunkt ikke har lov til at bruge det i e-læringssammenhæng, medmindre man giver lov, eller medmindre der er tale om citatet eller der ligger en Copydan-aftale mv.

Læs mere om, hvad det indebærer at have ophavsret, i Ophavsret for begyndere kapitel 5.

Er undervisernes ophavsret ikke automatisk hos uddannelsesinstitutionen?

Nej. Den er normalt hos lærerne.

Men i disse år er der imidlertid en række erhvervsskoler o.l., der gerne vil have del i lærernes ophavsrettigheder til undervisningsmaterialet. Det skyldes primært, at mange af skolerne bruger store beløb på at få de ansatte til at lave e-læringsforløb, herunder quizzer, film og interaktive e-læringsforløb. Nogle steder har man etableret egentlige e-læringsenheder, hvor professionelt personale står klar til at hjælpe de ansatte med at føre deres e-læringsplaner ud i livet. De pågældende skoler ønsker til gengæld at få del i de ansattes ophavsret til materialet. Bl.a. ser skolerne gerne, at de ansatte kan kunne videndele og genbruge hinandens materiale. Desuden oplever skolerne det som uacceptabelt, at ansatte, der får nyt job, kan tage alt deres materiale med og sagsøgte deres tidligere arbejdsplads for ophavsretskrænkelse, hvis den bliver ved med at bruge det materiale, som den selv har været med til at betale for.

UBVA anbefaler, at der bliver indgået aftaler. Det mest hensigtsmæssige er, hvis skolens ledelse indgår aftalerne med undervisernes tillidsrepræsentanter. Men det er vigtigt, at aftalerne får et indhold, som både tager hensyn til skolerne og underviserne. Blandt andet er det centralt, at lærerne selv beholder retten til deres bøger.

Læs mere her.

 

Hvad hvis nogen krænker ens ophavsret?

Hvis nogen krænker ens ophavsret og fx genbruger ens e-læringsmateriale, uden at det er juridisk i orden, er det altid bedst at prøve med det gode først, dvs. kontakte vedkommende og få en snak om tingene. Hvis ikke det hjælper, er det næste, man kan gøre, at kontakte sin faglige organisation. Medlemmer af AC-organisationer kan evt. kontakte UBVA.

Skriv et svar