Det e-læringsmateriale, man uploader til sine elever, indeholder tit links til andet materiale. Det kan f.eks. være hjemmesider, artikler, billeder eller andet.

Det materiale, man linker til, er meget tit beskyttet af ophavsretsloven. Derfor er det et spørgsmål, om det er juridisk tilladt at linke til det.

Det var tvivlsomt før i tiden. Men i 2014 har EU-domstolen skåret igennem og afklaret, hvad der gælder. Den juridiske tvivl, der herskede før i tiden, er ikke længere til stede. Se nærmere Ophavsret for begyndere kapitel 5.B.5.

Reglerne siger nu:

  • Man må som udgangspunkt altid gerne linke til lovligt materiale, forstået som materiale, som lovligt er lagt ud på nettet af dem, der har lavet det, eller med tilladelse fra dem. Man må derfor f.eks. gerne linke til www.ubva.dk eller www.undervislovligt.dk, både i e-lærings- og anden sammenhæng. Det gælder, uanset om der er tale om linking til hjemmesiders forsider (”referencelinking”) eller linking til undersider, filer o.l. (”deeplinking”). Og det gælder også, selvom der er tale om det, der kaldes et “embedded link”, dvs. et link, der får det til at se ud som om det, man linker til, befinder sig på den hjemmeside, man linker fra. Man må f.eks. gerne lave et embedded link til en lovlig Youtube-video, så det ser ud som om videoen ligger på ens egen hjemmeside. Det er linking til lovligt materiale, og det er tilladt ifølge EU-Domstolen.
  • Man må ikke linke til ulovligt materiale, dvs. materiale, der er lagt ud på nettet uden tilladelse fra dem, der har lavet det. Man må f.eks. sige til de studerende, at de til næste gang skal gå ind via Piratebay.org og downloade den og den bog, som er lagt ulovligt på nettet. Man må heller ikke f.eks. linke til en ulovlig musikfil, som nogen har lagt ud på nettet uden tilladelse. Ejheller må man linke til en fil, som rettighedshaveren har lagt ud på en lukket, password-beskyttet side, som nogen har brudt op.
  • Det, der er lovligt, er kun selve det at linke, dvs. indsætte en elektronisk henvisning begyndende med www., http, som leder brugeren et sted hen. Hvis man indsætter et beskyttet værk dér, hvor linket er, skal man normalt have tilladelse fra rettighedshaverne. Eksempel: Man vil på sin hjemmeside linke til et beskyttet fotografi. Man sætter derfor en miniversion af fotografiet (em ”thumbnail”) ind på sin hjemmeside og lægger et link ind bagved, sådan så folk, der trykker på miniversionen af fotografiet, kommer videre til det rigtige billede. Her er selve linkingen lovlig, men det kræver tilladelse at sætte miniversionen af billedet ind på hjemmesiden.
  • Linking der sker erhvervsmæssigt kan måske i nogle tilfælde være i strid med markedsføringsloven. Men der skal nok rigtig meget til, før det er tilfældet. UBVA vurderer, at linking som led i undervisning på en uddannelsesinstitution normalt ikke vil være i strid med markedsføringsloven, heller ikke selvom undervisningen koster noget. Læs mere i Ophavsret for begyndere kapitel 5.B.5. Hvis I stadig er i tvivl, om jeres linking vil krænke markedsføringsloven, er i velkomne til at kontakte UBVA for nærmere rådgivning. Se kontaktoplysninger på www.ubva.dk.

Skriv et svar