Index

Webcast

Mange uddannelsesinstitutioner har et ønske om at tilbyde e-læring i form af webcast af undervisning. Webcast vil sige, at undervisningen optages, og at optagelserne lægges ud på inter- eller intranet.

Optagelsestyper

Optagelserne kan være lydoptagelser, men der kan også være tale om, at undervisningen filmes. I de fleste tilfælde sker der i øvrigt rent teknisk det, at optagelserne lagres på en server, sådan så folk kan downloade dem, når de selv vil. Man kan imidlertid også lægge optagelser på nettet, samtidig med at de sker, som en slags »direkte udsendelser«. Det hedder »simulcast«.

Undervisere skal give samtykke til, at undervisningen filmes, og kan trække samtykket tilbage

Man har som underviser ikke pligt til at acceptere, at ens undervisning optages og offentliggøres. For det første er undervisningen et værk, som undervisere har ophavsretten til, efter reglerne i ophavsretsloven. For det andet er optagelser af undervisning en »personoplysning« om underviseren, omfattet af persondataloven, og det betyder, at undervisningen kun kan optages og offentliggøres, hvis underviseren giver samtykke. Underviseren kan trække samtykket tilbage igen i henhold til persondataforordningens art. 7.

Se mere om de ophavsretlige regler i Ophavsret for begyndere.

Læs mere om de persondataretlige regler på www.datatilsynet.dk.

En uddannelsesinstitution kan altså kun optage og webcaste undervisning, hvis det først er aftalt med underviseren, og han eller hun kan trække sit samtykke tilbage bagefter.

Til alt held er det ikke sådan, at undervisere generelt frabeder sig at blive optaget og webcastet. Tværtimod synes de fleste undervisere, at webcast er et spændende pædagogisk værktøj. Det er derfor normalt muligt for uddannelsesinstitutionerne at få aftaler med underviserne om webcast. Men det er vigtigt, at man formulerer aftalerne på en måde, så de bliver tilfredsstillende for begge parter, og som respekterer undervisernes rettigheder efter ophavsretsloven og persondataloven.

UBVA anbefaler, at uddannelsesinstitutioner og lærernes tillidsrepræsentant indgår kollektive rammeaftaler, der fastlægger rammerne for webcast af undervisning på den pågældende institution. Når en sådan rammeaftale er indgået på en institution, anbefaler vi desuden, at der inden hver optagelse bliver indgået en skriftlig aftale mellem institutionen og læreren. Se UBVAs forslag til aftaletekster her.

Undervisere og institutioner, der ønsker yderligere vejledning til, hvordan aftaler om webcast kan formuleres, er velkomne til at kontakte UBVA.

Hvad med de studerende?

Det, der er sagt her, gælder kun for undervisere. Men der kan også opstå juridiske problemer i forhold til eleverne. At webcaste elever, der stiller eller svarer på spørgsmål, vil somme tider kræve samtykke fra dem i henhold til ophavsretsloven og persondataforordningen. Eleverne bør derfor have udtrykkeligt at vide, at undervisningen webcastes, og hvad der skal ske med optagelserne. Det er nok juridisk tvivlsomt, hvor meget der kræves i den forbindelse, herunder om det er nok at sætte et skilt op uden for lokalet, og hvad det nærmere er, de studerende giver samtykke til. Det gælder ikke mindst i forhold til persondataforordningen, der principielt stiller krav om, at et samtykke skal være »frivilligt, specifikt og informeret«. Hvis man vil være på den helt sikre side, er det principielt bedst at få de studerende, der siger noget, til at skrive under på et samtykke til webcast. Det vil dog ikke altid være en realistisk løsning i en travl hverdag.

xyte xl male enhancement reviews, vimax male enhancement price, does viagra super active work yahoo, pfizer viagra 100mg online, 3 years no sex started having sex agin low sex drive, how to make a guys penis bigger, four hour erection, best masturbation for men, penis enlargement oil danger, what is get the red male enhancement pills, what can i do to boost my testosterone naturally, does viagra expire, what is the average size of a mans penis, how do i improve my libido, true reviews on penis pills, when is the patent up on viagra, most common side effect of jelqing, penis enlarger creams, interaction between propecia and viagra, mike rowes name used in fake male enhancement ad, activating penis growth post puberty, how to make your penes bigger, viagra and erectile dysfunction, best sex pills for men review, penis exercise, male enhancement sex pills sex medicine, sex drive by, does vicodin cause low sex drive, side effects of viagra nhs, how to increase penis size fast, small penies, free penis enlargement af, viagra and lexapro, pastilla azul viagra precio, wellbutrin menopause symptoms, does avocado boost libido,

Skriv et svar