Udsendelser er normalt beskyttede

Radio- og tv-udsendelser er beskyttet af ophavsretsloven. Man må derfor normalt kun bruge dem i e-læringssammenhæng, hvis man har fået tilladelse fra dem, der har rettighederne til dem.

Hvad beskyttes?

Ophavsretsloven beskytter for det første selve udsendelserne.

For det andet beskytter loven de værker, der evt. indgår i udsendelserne. I et tv-debatprogram er selve programmet fx beskyttet efter én lovparagraf, og de indlæg, diskussionsdeltagerne kommer med, er beskyttet som små litterære værker efter en anden paragraf. Og i et radio-interview er selve radioprogrammet beskyttet som radioprogram, mens interviewet er et litterært værk, som intervieweren og den interviewede har ophavsret til.

Se mere om, hvad ophavsretsloven beskytter, i Ophavsret for begyndere kap. 3

Hvornår må man bruge beskyttede udsendelser i e-læringssammenhæng uden at spørge ophavsmændene?

  • Hvis ens uddannelsesinstitution har en aftale med COPYDAN AVU-medier om, at lærerne må bruge udsendelser i e-læringssammenhæng, må man bruge dem på den måde, aftalen siger.

Se mulighederne på www.avumedier.dk.

  • Man må gerne citere fra radio- og tv-udsendelser, dvs. låne en lille smule af dem og bruge det, man har lånt, i sit e-lærings-materiale. Der er kun tale om citat, hvis det, man låner, kun fylder en lille smule, både i udsendelserne og e-læringsmaterialet. Hvis man citerer fra tv-udsendelser, er det et krav, at citatet har karakter af »levende billeder«. Det at bruge et stillbillede fra en tv-udsendelse er derimod ikke citat. Hvis man vil bruge et stillbillede som led i sit e-læringsmateriale, skal man gå frem efter de regler, der handler om brug af billeder som led i e-læring. Se mere i Ophavsret for begyndere kap. 6.B.11.

Jeg vil kun lægge udsendelserne i et lukket grupperum på et intranet. Det må vel være i orden?

Nej, det er det ikke. Ophavsretsloven er normalt ligeglad med, om man lægger værker på inter- eller intranet.

Må man linke til beskyttede udsendelser i e-læringssammenhæng?

Man må linke til beskyttede udsendelser, der er lagt lovligt på nettet. Læs mere i artiklem om linking her på undervislovligt.dk.

Hvis man skal have tilladelse, hvem skal man så have den fra?

Hvis ikke man er inden for en af de situationer, hvor man må bruge en radio- eller tv-udsendelse i e-læringssammenhæng uden tilladelse, skal man have tilladelse til at gøre det.

Det nemmeste er, at man kontakter Copydan AVU-medier og beder dem hjælpe med at skaffe de nødvendige tilladelser.

Udsendelser fra DRs arkiver mv.

Nogle gange har ens undervisningsinstitution allerede en tilladelse, fx fordi den har en aftale med DR, sådan så underviserne kan bruge beskyttede udsendelser fra DRs arkiver i e-læringssammenhæng. Det er ikke udtryk for, at man kan bruge beskyttede udsendelser uden tilladelse: Man har simpelthen fået tilladelsen.

Se mere om mulighederne på dr.dk/gymnasium og dr.dk/skole.

Skriv et svar