Undervislovligt.dk redigeres af professor, ph.d. Morten Rosenmeier og lektor, ph.d. Clement Salung Petersen, fra Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Undervislovligt.dk er udviklet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), som er et stående udvalg under Akademikerne, der varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål. Læs mere om os på www.ubva.dk.

Skriv et svar