Film er beskyttet af ophavsretsloven

Film er beskyttet af ophavsretsloven. Man må derfor kun bruge dem i e-læringssammenhæng, hvis man har tilladelse, eller hvis der er tale om citat m.m. Se mere nedenfor.

Hvilke film beskytter ophavsretsloven?

Ophavsretsloven beskytter bl.a.:

  • Spillefilm
  • Dokumentarfilm
  • Kortfilm
  • Tegnefilm
  • Dukkefilm
  • Computeranimerede film
  • M.m.

Hvem har rettighederne?

Der er ofte fantastisk mange, der har del i rettighederne til film, fx manuskriptforfattere, instruktører, skuespillere, fotografer, klippere m.fl. De, der er med til at lave film, overlader normalt de fleste af deres rettigheder til filmselskabet, der står bag filmen.

Hvis man vil bruge film i e-læringssammenhæng, skal man have tilladelse fra filmselskabet. Man skal også have tilladelse fra eventuelle rettighedshavere, der ikke har overdraget deres rettigheder til selskabet.

Det nemmeste er, hvis man starter med at kontakte Copydan AVU-medier. som så kan hjælpe én videre.

Hvad med meget gamle film?

Film beskyttes i 70 år efter det år, hvor instruktøren, drejebogsforfatteren, dialogforfatteren eller filmkomponisten døde. Hvis en film er så gammel, at den ikke beskyttes mere, må man bruge den i e-læringssammenhæng uden tilladelse.

Læs mere om beskyttelsestiden film i Ophavsret for begyndere kapitel 9.

Film fra onlinetjenester

Nogle gange har ens undervisningsinstitution allerede en tilladelse, fx fordi den har en aftale med en onlinetjeneste, der giver brugerne ret til at bruge beskyttede film i e-læringssammenhæng. Onlinetjenesten har så sørget for at få de nødvendige tilladelser, sådan så brugerne kan bruge visse film som led i e-læring. Det er ikke udtryk for, at man kan bruge beskyttede film uden tilladelse: Man har simpelthen fået tilladelsen.

Hvornår må man bruge beskyttede film i e-læringssammenhæng uden tilladelse fra ophavsmændene?

  • Hvis ens uddannelsesinstitution har en aftale med Copydan AVU-medier om, at lærerne må bruge film i e-læringssammenhæng, må man bruge film på den måde, aftalen siger.

Se mere om mulighederne på www.copydan-avumedier.dk.

  • Man må gerne i begrænset omfang citere fra film, dvs. låne en lille smule af en film og bruge det, man har lånt, i sit e-lærings-materiale. Der er kun tale om citat, hvis det, man låner, kun fylder en lille smule, både i filmen og e-læringsmaterialet. Det er et krav, at citatet har karakter af »levende billeder«. Det at bruge et stillbillede fra en film er derimod ikke citat. Hvis man vil bruge et stillbillede som led i e-læring, skal man gå frem efter de regler, der handler om brug af billeder i e-læringssammenhæng.

Jeg vil kun bruge film i et lukket grupperum på et intranet. Det må vel være i orden?

Nej, det er det ikke. Ophavsretsloven er normalt ligeglad med, om man lægger værker på inter- eller intranet.

Må man linke til beskyttede film i e-læringssammenhæng?

Læs mere i artiklen om e-læring og linking her på www.undervislovligt.dk.

enhance cbd oil, can you drink cbd oil, can i put cbd oil in tea, sports massage brisbane cbd, cbd clones for sale, how many milligrams of cbd should i take, tsa guidelines for cbd oil 2019, cbd and low blood pressure, 5 cbd gummies, cannatonic cbd oil, cbd cream 750 mg, burger king cbd, hemp oil for sciatica, cbd oil dabs, cbd panic attack, spectrum customer services number, era commons, cbd serotonin, cbd oil for vagina, canna cbd, us cannabis companies, tetra hydro center, christian book discounters cbd, how many ml in a gram of oil, can you eat after taking cbd oil, dr matera, best cbd oil tincture, can cbd oil raise blood pressure, can you take cbd oil with alcohol, pain management cats cbd oil, cbd and meditation, nj cbd laws, cbd and liver function, lyrics craving you, buying guide cbd oil, rheumatoid arthritis cannabis oil, what cbd is best for weight loss, neuro xpf,

Skriv et svar