Index

Musik er beskyttet

Musik er beskyttet af ophavsretsloven. Bortset fra tilfælde, hvor man nøjes med at citere en lille smule af et musikværk, skal man derfor have lov, før man bruger musik i e-læringssammenhæng. Normalt skal ens undervisningsinstitution have en aftale med KODA.

Se mere om KODA’s aftaler for skole og uddannelse på KODA.dk.

Hvilken musik beskytter ophavsretsloven?

Ophavsretsloven beskytter:

  • Kompositioner, dvs. sange, orkesterværker, salmer m.m.
  • Bearbejdelser af musik, fx nye versioner af en sang, arrangementer, orkestreringer m.m.
  • Udøvende kunstneres fremførelse af musik. Man beskytter fx den måde, musikere, sangere og dirigenter henholdsvis spiller, synger og dirigerer på.
  • Indspilninger af musik, dvs. fx musikfiler fra nettet, cd’er m.m.

Man beskytter både musik, der har form af noder, og musik, der har form af lyd.

Hvor længe varer beskyttelsen?

Beskyttelsen af kompositioner og bearbejdelser varer i 70 år efter det år, hvor ophavsmanden er død, eller, hvis der er flere ophavsmænd, det år, hvor den, der levede længst, er død.

Beskyttelsen af udøvende kunstneres fremførelser varer normalt i 70 år efter det år, hvor fremførelsen skete. Se nærmere i ophavsretslovens § 65.

Beskyttelsen af lydindspilninger varer normalt i 70 år fra det tidspunkt, hvor musikken blev optaget. Se nærmere i ophavsretslovens § 66.

Hvad indebærer beskyttelsen?

Det, at musik er beskyttet, indebærer blandt andet, at man ikke må lægge musikken på digitale netværk uden tilladelse fra dem, der har rettighederne. Man må derfor normalt ikke bruge musik i e-læringssammenhæng uden at få lov først.

Hvem skal man have tilladelsen fra?

Ophavsmænd til musik har tit indgået aftaler med andre, der giver de pågældende andel i ophavsretten, fx musikforlag, pladeselskaber m.fl. Der er derfor tit rigtig mange uoverskuelige rettigheder til et musikværk.

Heldigvis administreres rettighederne til musik af en række organisationer, der arbejder sammen på forskellige måder.

Hvis man vil spille musik som led i e-læring, kan man nøjes med at lave en aftale om det, og betale nogle penge, til organisationen KODA. KODA sørger så for, at alt det juridiske er i orden, og at alle får deres penge. Lettere bliver det ikke.

Hvis man vil bruge noder i sit e-læringsmateriale, skal man gå frem efter de regler, der handler om brug af tekst i e-læringssammenhæng.

Hvad med musik, man selv har ophavsretten til?

Den må man selvfølgelig gerne bruge i e-læringssammenhæng. Hvis man er medlem af KODA, skal ens uddannelsesinstitution dog have en KODA-aftale, hvis man vil bruge sin musik i e-læringssammenhæng. Medlemmer af KODA overlader nemlig forvaltningen af al deres musik til dem. Hvis man er medlem af KODA, men har lagt sin musik ud gratis på nettet under en Creative Commons-licens, kan musikken dog bruges i undervisningssammenhæng uden betaling til KODA. Kontakt KODA for nærmere rådgivning. Se mere om, hvad Creative Commons er, nedenfor.

Jeg vil bare lægge musikken på et lukket grupperum. Det er vel i orden?

Nej, det er det ikke. Hvis det materiale, man vil bruge i e-læringssammenhæng, er beskyttet, må man kun bruge det på de betingelser, der er nævnt ovenfor. Det er sådan, uanset om man lægger musikken på inter- eller intranet.

Er der nogen tilfælde, hvor man kan bruge musik uden tilladelse?

Man kan bruge musik uden tilladelse i disse tilfælde:

  • Hvis musikken er så gammel, at rettighederne til den er løbet ud. Fordi ophavsretten varer så længe, som den gør, er det typisk ikke så relevant.
  • Man må citere, dvs. låne en lille smule af et offentliggjort musikværk og bruge det i sit eget e-lærings-materiale. Der er kun tale om citat, hvis det, man låner, kun fylder en lille smule, både i det værk, man citerer fra, og i e-læringsmaterialet. Man skal, når man citerer, komme med en tydelig navne- og kildeangivelse, og det skal så vidt muligt fremgå, hvad der citeres, og hvor citatet begynder og slutter.

Musik på onlinetjenester

Nogle gange har ens undervisningsinstitution en tilladelse, fx fordi den har en aftale med en online-tjeneste, der giver brugerne ret til at bruge beskyttet materiale i e-læringssammenhæng, såsom emu.dk. Onlinetjenesten har sørget for at få de nødvendige tilladelser og aftaler på plads, sådan så brugerne kan bruge musik som led i e-læring. Det er ikke udtryk for, at man kan bruge beskyttet musik uden tilladelse. Det er udtryk for, at andre rent faktisk har fået tilladelsen.

Nogle gange har ophavsmanden delvist fraskrevet sig sine rettigheder

Nogle ophavsmænd vil gerne have, at man bruger deres musik, uden at man behøver at spørge. Hvis fx en ophavsmand lægger et stykke musik ud på nettet, og tilføjer, at andre er velkomne til at bruge den til ikke-kommerciel brug, må man gerne bruge den i e-læringssammenhæng uden tilladelse.

Nogle ophavsmænd lægger deres musik ud på nettet under en Creative Commons-licens. Det er en rettighedsfraskrivelse, der går ud på, at man må bruge musikken uden at spørge, på nogle særlige betingelser, som man kan læse om på creativecommons.dk.

Se mere om Creative Commons i Ophavsret for begyndere kapitel 7 afsnit J. Se også artiklen om Creative Commons her på www.undervislovligt.dk.

Må man linke til beskyttet musik i e-læringsmateriale?

Se mere om det i artiklen om linking her på www.undervislovligt.dk.

what to do when half of couple has high sex drive, ed pills without doctor, what if erection from viagra doesnt go away, compare ed drugs, male sexual enhancement performance tonic aphrodisiac libido testosterone, acheter du viagra en ligne legalement, penis enlarge pills free, list of countries where viagra is sold over the counter, top sex meaning, male sexual enhancement pills without licorice, age viagra, best supplement for erectile dysfunction, crystal meth affects on sex drive, is there a real male enhancement, longer penis, 12 rings stainless steel male penis extender enlargement system enlarger stretcher review, how to make your dick bigger and stronger, penis pills dont work, weird skin colored growth on penis, euphoria male enhancement pill, allagan penis enlargement lab ffxiv, does ejaculation prevent penis growth, viagra look alikes, how long is viagra effective after you take it, golden root male enhancement pill, can you stretch a penis, costume male enhancement, how can i get better at sex, buy generic viagra accept paypal, amish girl frol sex drive, strong erection exercise, low libido in brain, natural ed herbal pills, oregon track club, myths about penis growth, what to do when partner does have as high a sex drive, forum increase size of penis, you can increase penis size over time, how to have a fat penis, what are the best candy for sex drive, birth control high sex drive, the best male penis enlargement protein, vacuum pump for man, male delay products, safest male enhancement products, my extreme vitality male enhancement reviews, what are the dimension for male enhancement, how they found out what viagra does,