Brug af tekster i e-læring

De fleste tekster er ophavsretligt beskyttet Tekster er i mange tilfælde beskyttet af ophavsretsloven. Hvis en tekst er beskyttet, må man kun lade den indgå i e-læring, herunder lægge den ud til de studerende på et intranet, hvis ens uddannelsesinstitution har en Copydan-aftale, eller hvis der er tale om citat. Ellers skal man have tilladelse […]

Læs Mere

Brug af billeder i e-læringsmateriale

Billeder er normalt beskyttet Billeder er beskyttet af ophavsretsloven. Man må derfor normalt kun bruge billeder i e-læringssammenhæng, hvis ens uddannelsesinstitution har en aftale med VISDA. VISDA står for Visuelle Rettigheder Danmark. Ellers skal man have tilladelse fra dem, der har ophavsretten. Hvad beskytter ophavsretsloven? Ophavsretsloven beskytter bl.a.: Fotografier Tegninger Malerier Akvareller Træsnit Stik Kollager […]

Læs Mere

Brug af musik i e-læringsmateriale

Musik er beskyttet Musik er beskyttet af ophavsretsloven. Bortset fra tilfælde, hvor man nøjes med at citere en lille smule af et musikværk, skal man derfor have lov, før man bruger musik i e-læringssammenhæng. Normalt skal ens undervisningsinstitution have en aftale med KODA. Se mere om KODA’s aftaler for skole og uddannelse på KODA.dk. Hvilken […]

Læs Mere

Brug af film som led i e-læring

Film er beskyttet af ophavsretsloven Film er beskyttet af ophavsretsloven. Man må derfor kun bruge dem i e-læringssammenhæng, hvis man har tilladelse, eller hvis der er tale om citat m.m. Se mere nedenfor. Hvilke film beskytter ophavsretsloven? Ophavsretsloven beskytter bl.a.: Spillefilm Dokumentarfilm Kortfilm Tegnefilm Dukkefilm Computeranimerede film M.m. Hvem har rettighederne? Der er ofte fantastisk […]

Læs Mere

Brug af radio og tv som led i e-læring

Udsendelser er normalt beskyttede Radio- og tv-udsendelser er beskyttet af ophavsretsloven. Man må derfor normalt kun bruge dem i e-læringssammenhæng, hvis man har fået tilladelse fra dem, der har rettighederne til dem. Hvad beskyttes? Ophavsretsloven beskytter for det første selve udsendelserne. For det andet beskytter loven de værker, der evt. indgår i udsendelserne. I et […]

Læs Mere

Må man linke i sit e-læringsmateriale?

Det e-læringsmateriale, man uploader til sine elever, indeholder tit links til andet materiale. Det kan f.eks. være hjemmesider, artikler, billeder eller andet. Det materiale, man linker til, er meget tit beskyttet af ophavsretsloven. Derfor er det et spørgsmål, om det er juridisk tilladt at linke til det. Det var tvivlsomt før i tiden. Men i […]

Læs Mere

Underviseres rettigheder til egne materialer

Undervisere har ophavsret Undervisere, der laver deres eget e-læringsmateriale, har normalt ophavsret til det. Det gælder, uanset om der er tale om tekst, billeder, musik, film eller andet. Ophavsrettens omfang Man får ophavsretten helt automatisk, så snart man har skabt materialet. Det er ikke nødvendigt at sætte ©-tegn på materialet. Se mere om, hvad der […]

Læs Mere

Creative commons og Open Access

Hvad er Creative Commons? Creative Commons er en international non-profit organisation, som har til formål at hjælpe alle, der fremstiller tekster, billeder, film, musik og lignende, med at offentliggøre deres værker en måde, så de er friere tilgængelige for brugerne end normalt for ophavsretsbeskyttede værker. Det gør Creative Commons ved at tilbyde gratis ophavsret-licenser – […]

Læs Mere

Webcast af undervisning – hvad siger loven?

Webcast Mange uddannelsesinstitutioner har et ønske om at tilbyde e-læring i form af webcast af undervisning. Webcast vil sige, at undervisningen optages, og at optagelserne lægges ud på inter- eller intranet. Optagelsestyper Optagelserne kan være lydoptagelser, men der kan også være tale om, at undervisningen filmes. I de fleste tilfælde sker der i øvrigt rent […]

Læs Mere

E-læring og de studerendes rettigheder

Studerende kan spille en aktiv rolle E-læring er ikke kun noget, der involverer underviseren. Somme tider spiller de studerende også en aktiv rolle. De kan fx stille spørgsmål eller give deres mening til kende på institutionernes intranet. Mange steder kan studerende fx deltage i »trådede diskussioner« med underviseren og de andre elevener, eller stille spørgsmål til […]

Læs Mere